Twitter Facebook LinkedIn App Store Google play
U bevindt zich hier: home » home »

introductie &boon

Niet voor niets &boon
Boon Accountants Belastingadviseurs doet meer dan onze naam op het eerste gezicht doet vermoeden. Daarom dus het &-teken; om te laten zien dat wij op meer terreinen actief zijn dan alleen de traditionele accountancy- en belastingadvieswerkzaamheden!

Wanneer u meer wilt dan accountancy en belastingadvies
Zo kunnen wij u ook adviseren en begeleiden op tal van andere gebieden waarvoor onze medewerkers over de juiste expertise beschikken. Of het nu gaat om een bedrijfsovername, uw fiscale of financiële planning of om een personeelsreorganisatie: onze adviseurs zijn gedreven experts die u graag van het juiste advies voorzien. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op en laat u informeren. Met één telefoontje zet u een heel team van experts in beweging.

 

Uitstel stemming over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer &boon

Op 20 december 2016 heeft Staatssecretaris Wiebes de Eerste Kamer gevraagd de stemming over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer uit te stellen, de Eerste Kamer heeft dat uitstel verleend.

De reden hiervoor is omdat de nieuwe wetgeving mogelijk een onbedoelde tegenvaller in de vennootschapsbelasting bevat. De staatssecretaris wil nu eerst onderzoeken wat de gevolgen precies zijn en vervolgens een wijzigingsvoorstel (novelle) indienen waarmee het vermeende gat in de wet gedicht wordt. In 2016 heeft er geen stemming meer plaatsgevonden over het wetsvoorstel, dit zal door middel van een wijzigingsvoorstel (novelle) in het eerste kwartaal van 2017 opnieuw ter stemming worden aangeboden bij de Eerste Kamer, inclusief een nieuwe datum van inwerkingtreding.

De verwachting is dat het wetsvoorstel inhoudelijk niet substantieel zal wijzigen en dat de keuze tussen de 3 alternatieven (afkopen, omzetten in oudedagssparen en premievrij voortzetten) nog steeds door u gemaakt zal moeten worden. 

Uiteraard zullen wij u de komende tijd op de hoogte houden van ontwikkelingen in dit pensioendossier.

 

Voorgaand bericht van 20 september 2016:

De ministerraad heeft met het wetsvoorstel van 20 september 2016 besloten de regeling Pensioen in Eigen Beheer (PEB) in zijn huidige vorm met een overgangstermijn van 3 jaar af te schaffen. DGA's kunnen de pensioenregeling op een semi-aantrekkelijke manier afkopen, kiezen voor een oudedagsvariant (direct afstempelen) of laten staan op grond van de huidige wetgeving.  

Welke pensioenmogelijkheden heeft u vanaf 1 januari 2017?
Keuze 1: Afkoop met belastingkorting
Keuze 2: Oudedagsverplichting
Keuze 3: Premievrij voortzetten
Keuze 4: Extern verzekeren 

Boon en PBMN gaan u helpen
Als uw adviseur vindt Boon het belangrijk dat u een weloverwogen keuze maakt. De verwachting is dat het wetsvoorstel net voor de kerst 2016 zal worden omgezet in wetgeving. Laten we nu vast beginnen met de voorbereiding! Download hier onze brochure.pdf. Hierin staat vermeld hoe wij u helpen uw pensioenmogelijkheden op een rij te zetten. 

Twitter Facebook


Weinig btw afgedragen in 2016? Tip!
Heeft u over 2016 in het totaal weinig btw af te dragen? Controleer dan of u in aanmerking komt voor de kleineondernemersregeling (KOR) en pas deze nog toe in de btw-aangifte die u deze maand indient.lees verder>

Wanneer ben je voor de fiscus elkaars partner?
Als je fiscaal gezien als elkaars partner wordt aangemerkt, heeft dit diverse gevolgen. Die kunnen positief, maar ook negatief uitpakken. Dus is het van belang te weten wanneer u elkaars partner bent en of u hierin zelf kunt sturen.lees verder>

Gaat uw WOZ-waarde uit van de juiste huurprijs?
Nog even en de nieuwe WOZ-beschikkingen vallen weer in de bus. De waarde van uw bedrijfspand kan de gemeente baseren op de huurprijs. Als dit het geval is, moet worden uitgegaan van de juiste huur. Deze 'juiste' huur kan sterk afwijken van de huur die u nu betaalt.lees verder>

Ontslagaanvraag via UWV nu volledig digitaal
Wilt u voor uw werknemers ontslag aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen? Dan verloopt de ontslagaanvraag, die via UWV gaat, voortaan volledig digitaal.lees verder>

Inhoudingsverbod op minimumloon
Met ingang van 1 januari 2017 bent u verplicht het wettelijk minimumloon volledig uit te betalen. Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn voortaan verboden. Er zijn twee uitzonderingen: het inhoudingsverbod geldt onder voorwaarden niet voor huisvestingskosten en de kosten voor een zorgverzekering.lees verder>

Onder welke cao valt uw personeel?
Volgens FNV betaalde een werkgever niet de door de cao voorgeschreven lonen en afdrachten aan de sociale fondsen. Hij kreeg daarom van FNV in een procedure een dwangsom gevorderd van € 10.000 per dag. lees verder>

Einde kinderalimentatie in box 3
Vanaf 2017 kunt u geen kinderalimentatie meer opgeven als schuld in box 3. In de aangifte inkomstenbelasting voor 2016 is dit nog wel mogelijk.lees verder>

Gunstige regeling overuren tijdelijk agrarisch buitenlands personeel
Heeft u een onderneming in de agrarische sector en heeft u tijdelijke buitenlandse werknemers in dienst? Dan kunt u gebruik maken van de ‘cafetariaregeling’: een gunstige financiële regeling betreft overuren voor zowel uw personeel als uzelf. Het financiële voordeel van deze regeling kan oplopen tot 10% van de totale loonkosten.lees verder>

Maximumbedrag oudedagsreserve 2017 omhoog
Maakt u als ondernemer gebruik van de oudedagsreserve, dan kunt u in 2017 iets minder van de door u behaalde winst toevoegen aan deze reserve. Het percentage van 9,8% is omlaag gegaan naar 9,44%. Daarentegen is het maximumbedrag iets omhoog gegaan van € 8.774 naar € 8.946.lees verder>

Handige rekentool voor Loonbelastingtabellen 2017
Verzorgt u zelf de loonadministratie en is deze niet geautomatiseerd? Maak dan vanaf 1 januari 2017 gebruik van de nieuwe ‘rekenhulp Loonbelastingtabellen’. Deze vervangt de jaarlijks door de Belastingdienst gepubliceerde loonbelastingtabellen.lees verder>

Top 10 belangrijkste wijzigingen 2017
Het nieuwe jaar is gestart en dat gaat traditiegetrouw gepaard met de nodige veranderingen. Bestaande regels wijzigen en nieuwe regels treden in werking. Daarom voor u de top 10 van veranderingen per 1 januari 2017 voor de ondernemer, de dga, werkgever en particulieren.lees verder>

Stop belastingvrij met roken
Een nieuw jaar gaat meestal gepaard met goede voornemens. Heeft uw werknemer het goede voornemen om zijn sigaretten aan de kant te gooien? Dan kunt u een cursus stoppen met roken onbelast aanbieden als deze cursus deel uitmaakt van uw arboplan.lees verder>

Uw inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet voor 2017
Als dga of de ondernemer in de inkomstenbelasting bent u volgend jaar nagenoeg evenveel kwijt aan de Zorgverzekeringswet (Zvw) als dit jaar. Het maximumbijdrage-inkomen voor de Zvw gaat omhoog per 1 januari 2017. Daarentegen gaat het percentage van de 'lage' inkomensafhankelijke bijdrage Zvw iets omlaag. lees verder>

Verplicht salaris dga naar 45.000 euro
Er staat u als directeur-grootaandeelhouder (dga) een verplichte salarisverhoging te wachten. Het gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang bedraagt al enkele jaren € 44.000. Dit bedrag gaat nu toch echt omhoog. Voor 2017 is het gebruikelijk loon vastgesteld op € 45.000.lees verder>

Extra geld voor financiering mkb-ondernemer
In twee jaar tijd is door de overheid en de markt voor circa € 2,7 miljard aan extra financiering beschikbaar gemaakt voor het midden- en kleinbedrijf. Daar blijft het niet bij. Het kabinet stelt voor 2017 extra budget beschikbaar.lees verder>

Wel of niet onderneming voor vastgoed-bv?
Drijft een vastgoed-bv wel of niet een onderneming? Dat is een vraag die in de praktijk regelmatig tot discussie leidt. De Belastingdienst heeft nu een handleiding voor deze problematiek openbaar gemaakt.lees verder>

Energiebesparing? Een handig overzicht
Wist u dat u als eigenaar, (ver)huurder of gebruiker van een bestaand bedrijfsgebouw wettelijk verplicht bent om energie te besparen? Sinds kort biedt een interactieve tool genaamd 'Kompas energiewetgeving' u een handig overzicht.lees verder>

Ook over 2016 bezwaar btw privégebruik auto?
Heeft u in de afgelopen jaren bezwaar gemaakt tegen de aangegeven btw over het privégebruik van uw zakelijke auto? Dan neemt de Belastingdienst uw bezwaar voor 2016 automatisch in behandeling. U hoeft dus niets te doen.lees verder>

Afschaffen pensioen in eigen beheer uitgesteld
De afschaffing van het pensioen in eigen beheer gaat voorlopig in de ijskast. Dat heeft de Eerste Kamer gisterenavond – dinsdag 20 december – besloten.lees verder>

Belasting op uw reclamebord?
Voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, mag de gemeente reclamebelasting heffen. Daarbij moet de gemeente zich wel aan de spelregels houden. Welke zijn dat?lees verder>

Vooraf overleg over verlaagd btw-tarief zonnebrand
Nu de Hoge Raad zonnebrandmiddelen met UVA/UVB-filter en fluoridehoudende tandpasta heeft aangemerkt als geneesmiddel, worden deze belast met 6% btw. Mogelijk geldt dit ook voor andere vergelijkbare producten. De Belastingdienst geeft de mogelijkheid om vooraf overleg hierover te voeren.lees verder>

Vuistregels voor compensatie dga-partner
Er is de nodige onduidelijkheid over een eventuele compensatie aan de partner van de dga rondom de geplande afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Alhoewel een compensatie sterk afhankelijk is van de omstandigheden, heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën hier onlangs toch wat vuistregels voor gegeven.lees verder>

Catalogusprijs blijft de maatstaf voor bijtelling
Als u met een bijtelling te maken heeft omdat u rijdt in een auto van de zaak, dan wordt deze bijtelling al jaren berekend over de catalogusprijs van deze auto. Een beroep op het toepassen van de bijtelling over een lagere waarde is onlangs door de Hoge Raad afgewezen.lees verder>

Aansprakelijk voor onderbetaling chauffeurs goederenvervoer
Opdrachtgevers voor het vervoeren van goederen over de weg kunnen aansprakelijk gesteld worden voor onderbetaling van de werknemer. De ketenaansprakelijkheid voor loonvorderingen wordt per 1 januari 2017 uitgebreid met de overeenkomst tot het vervoeren van goederen over de weg en het doen vervoeren van goederen over de weg (expeditie-overeenkomst). De Eerste Kamer is akkoord gegaan met een wetsvoorstel.lees verder>

Herkansing telefonisch ingetrokken bezwaar Belastingdienst
Heeft u tussen 11 november 2009 en 1 november 2016 een bezwaar bij de Belastingdienst telefonisch ingetrokken en voelt u zich door deze telefonische afhandeling achteraf benadeeld? Een herkansing dient zich aan. U krijgt nu de mogelijkheid om de behandeling van uw bezwaar alsnog voort te zetten.lees verder>

Benut de vrije ruimte in de wkr!
Een extra feestje dit jaar of een fiets van de zaak voor uw werknemer? Heeft u dit jaar nog voldoende ruimte in de werkkostenregeling over, maak daar dan gebruik van. Bovenstaande vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers kunnen onbelast als u deze onderbrengt in uw vrije ruimte. Houd hierbij wel rekening met de beperking die de gebruikelijkheidstoets aan u oplegt.lees verder>

Hoorplicht bij bezwaar: wat heb ik eraan?
Als u het niet eens bent met een belastingaanslag, kunt u in bezwaar. In dat geval zal de fiscus u eerst horen. Hoe gaat dat en is dat nuttig?lees verder>

Kerstpakket voor uw vrijwilligers? Let op!
Zijn er binnen uw organisatie ook vrijwilligers werkzaam en krijgen deze ook dit jaar weer een kerstpakket? Laat de fiscale gevolgen u dan niet verrassen.lees verder>

Tegemoetkoming kinderopvang in 2017 omhoog
De kinderopvangtoeslag gaat in 2017 omhoog. Nagenoeg alle ouders die gebruik maken van kinderopvang gaan er op vooruit. Omdat de minimale bijdrage van de overheid stijgt van 23,8% naar 33,3%, profiteren zeker de hogere inkomens.lees verder>

Einde aan goedkoop rijden in nieuwe dure nul-emissie auto
Volgend jaar wijzigen de bijtellingspercentages en blijven er voor nieuwe auto’s nog maar twee percentages over: 4% voor nul-emissie auto’s en 22% voor alle andere auto’s. Voor 2018 blijft dit gehandhaafd maar vanaf 2019 geldt voor nul-emissie auto’s op batterij een beperking.lees verder>

Medische zorg financieel sterk maar blijft voorzichtig voor 2017
De financiële gezondheid van de medische zorg is verbeterd, maar in de nasleep van bezuinigingen en hervormingen zijn zorgondernemers relatief voorzichtig voor het komende jaar. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'. Voor 2017 verwachten zorgondernemers een omzetgroei van 3,3% en een winststijging van 1,9%.lees verder>

Horeca verwacht sterke stijging omzet en winst voor 2017
De financiële gezondheid van de horeca is duidelijk verbeterd en de meeste bedrijven in de sector gaan uit van een sterke groei in 2017. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'. Voor 2017 verwacht de branche een omzetgroei van 7,2% en een winststijging van 7,5%.lees verder>

Logistiek Nederland voorziet voor 2017 bescheiden groei
De financiële gezondheid van de logistieke branche was al beter dan het mkb-gemiddelde, maar is niettemin licht versterkt. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'. Voor 2017 verwacht de sector een omzettoename van 1,5% en een winststijging van 3,6%.lees verder>

Detailhandel verwacht komend jaar omzetstijging van 9,5%
De financiële gezondheid van de detailhandel is licht verbeterd en de meeste bedrijven in de sector gaan uit van een stevige groei in 2017. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'. Detaillisten rekenen voor volgend jaar op een omzetgroei van 9,5% en een winststijging van 7,8%.lees verder>

Automotive rekent in 2017 op flinke winststijging
De financiële gezondheid van de autobranche is flink verbeterd en de meeste bedrijven in de sector gaan voor 2017 uit van groei. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport '2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'. Autobedrijven rekenen volgend jaar op een omzetgroei van 4,8% en een winststijging van 5,4%.lees verder>

Verwachte winsttoename 2017 van 7% in bouwsector
De bouw trekt over de volle breedte aan en gaat voor 2017 uit van verdere groei. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ rapport '2017 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'. Bedrijven in de bouw gaan uit van een omzetstijging van 5,4% en een winsttoename van 7%.lees verder>

Kerstpakket of nieuwjaarsgeschenk?
Krijgt uw personeel elk jaar een kerstpakket, maar is uw vrije ruimte dit jaar al vol? Voorkom dan 80% belastingheffing en vervang het kerstpakket door een nieuwjaarsgeschenk.lees verder>

5 tips bij schenken bedrijf
Het kan interessant zijn om het bedrijf aan uw kinderen te schenken. U neemt een financieringsprobleem weg bij het kind. Daarnaast zijn er veel fiscale faciliteiten speciaal voor familiebedrijven. Hier volgen vijf tips.lees verder>

Extern verzekerd pensioen terughalen? Actie vóór april 2017
Heeft u als directeur-grootaandeelhouder (dga) naast een pensioen in eigen beheer, ook een deel van uw pensioen extern verzekerd? U mag, indien gewenst, dit extern verzekerd pensioendeel nog terughalen naar eigen beheer. De deadline stond op 31 december 2016, maar is nu verschoven naar 31 maart 2017.lees verder>

Tijdelijk of vast dienstverband na contractverlenging?
Veel tijdelijke arbeidscontracten lopen af op 31 december. Dan doet zich voor werkgevers altijd de vraag voor of het dienstverband met de werknemer voortgezet moet worden of niet. Soms speelt daarbij ook een rol of de werknemer bij verlenging van het contract in vaste dienst treedt.lees verder>

Modelovereenkomsten in de wacht
De staatssecretaris heeft aangekondigd dat de handhaving rondom de Wet DBA in ieder geval is uitgesteld tot 1 januari 2018. Dit betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen naheffingen en boetes krijgen, tenzij sprake is van kwaadwillende opdrachtgevers. De Belastingdienst heeft op haar website aangegeven hoe u voorlopig om kunt gaan met de modelovereenkomsten.lees verder>

De kerstborrel thuis of uit?
Doe dit jaar eens wat anders met de kerstborrel. Door de juiste keuzes te maken kunt u wellicht belasting besparen.lees verder>

Bezit u als zorg- of onderwijsinstelling een schoonmaakbedrijf?
Bent u een zorg- of onderwijsinstelling en bezit u aandelen van uw schoonmaakbedrijf? Dan kan het voordelig zijn een fiscale eenheid btw te vormen. Het gevolg is dat het schoonmaakbedrijf geen btw aan u als zorginstelling of schoolinstelling in rekening hoeft te brengen. Dit is voordelig, omdat u geen recht op vooraftrek heeft. Door een recente uitspraak van de Rechtbank is het eenvoudiger om een dergelijke fiscale eenheid aan te vragen. Echter, het Hof gaat er zich ook over buigen.lees verder>

Compensatie bij ontslag langdurig zieke werknemer pas in 2019
Wanneer u een zieke werknemer na twee jaar ziekte ontslaat, bent u een transitievergoeding verschuldigd. Pas vanaf 2019 is het mogelijk om hiervoor een compensatie te ontvangen.lees verder>

Kunt u dit jaar nog zorgkosten aftrekken?
Als u in een jaar zorgkosten maakt die niet door de verzekering worden gedekt, kunt u deze in bepaalde gevallen en onder voorwaarden aftrekken van de belasting. Maar lang niet alle zorgkosten vallen binnen deze regeling en tevens geldt er een drempelbedrag.lees verder>

Pensioenknip verlengd tot 1 juli 2017
De pensioenknip wordt verlengd met een half jaar, tot 1 juli 2017. Hierdoor kunnen mensen die begin 2017 met pensioen gaan, nog een tijdelijke uitkering voor maximaal twee jaar aankopen.lees verder>

Mag de werkgever een werknemer verplichten vakantiedagen op te nemen?
Zo tegen de Kerst wordt het bij sommige bedrijven wat rustiger. Mag een werkgever een werknemer dan verpIichten vakantiedagen op te nemen? Over het algemeen kunnen we stellen dat de werknemer zelf bepaalt of en wanneer vakantie wordt genomen. Alleen bij schriftelijke overeenkomst of in de cao kan de werkgever verplichte vakantiedagen vaststellen.lees verder>

Wanneer kan de fiscus bewijslast omkeren?
Het komt voor dat de fiscus de bewijslast omkeert. Dan moet u maar zien te bewijzen dat de opgelegde aanslag niet correct is. Een zware sanctie, waaraan de nodige voorwaarden verbonden zijn. Onder welke omstandigheden kan deze worden opgelegd?lees verder>

Recreatieve watersporters vallen buiten de btw-vrijstellingsboot
De regels betreft watersportvrijstelling voor de verhuur van lig- en bergplaatsen wijzigen per 1 januari 2017. Deze btw-vrijstelling mag vanaf die datum alleen worden toegepast op verhuur van lig- en bergplaatsen van vaartuigen die ook daadwerkelijk voor de beoefening van de watersport worden gebruikt.lees verder>

Geef belastingvrij een chocoladeletter
Geeft u ook dit jaar weer een chocoladeletter aan uw personeel met Sinterklaas? Weet dan dat het mogelijk is om dit belastingvrij te doen. lees verder>

sitemap