Twitter Facebook LinkedIn App Store Google play
U bevindt zich hier: home » home »

introductie &boon

Niet voor niets &boon
Boon Accountants Belastingadviseurs doet meer dan onze naam op het eerste gezicht doet vermoeden. Daarom dus het &-teken; om te laten zien dat wij op meer terreinen actief zijn dan alleen de traditionele accountancy- en belastingadvieswerkzaamheden!

Wanneer u meer wilt dan accountancy en belastingadvies
Zo kunnen wij u ook adviseren en begeleiden op tal van andere gebieden waarvoor onze medewerkers over de juiste expertise beschikken. Of het nu gaat om een bedrijfsovername, uw fiscale of financiële planning of om een personeelsreorganisatie: onze adviseurs zijn gedreven experts die u graag van het juiste advies voorzien. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op en laat u informeren. Met één telefoontje zet u een heel team van experts in beweging.

 

DGA Pensioen is gesneuveld, wat zijn uw mogelijkheden vanaf 1 januari 2017? &boon

De ministerraad heeft met het wetsvoorstel van 20 september 2016 besloten de regeling Pensioen in Eigen Beheer (PEB) in zijn huidige vorm met een overgangstermijn van 3 jaar af te schaffen. DGA's kunnen de pensioenregeling op een semi-aantrekkelijke manier afkopen, kiezen voor een oudedagsvariant (direct afstempelen) of laten staan op grond van de huidige wetgeving.  

Welke pensioenmogelijkheden heeft u vanaf 1 januari 2017?
Keuze 1: Afkoop met belastingkorting
Keuze 2: Oudedagsverplichting
Keuze 3: Premievrij voortzetten
Keuze 4: Extern verzekeren 

Boon en PBMN gaan u helpen
Als uw adviseur vindt Boon het belangrijk dat u een weloverwogen keuze maakt. De verwachting is dat het wetsvoorstel net voor de kerst 2016 zal worden omgezet in wetgeving. Laten we nu vast beginnen met de voorbereiding! Download hier onze brochure.pdf. Hierin staat vermeld hoe wij u helpen uw pensioenmogelijkheden op een rij te zetten. 

Twitter Facebook


Recreatieve watersporters vallen buiten de btw-vrijstellingsboot
De regels betreft watersportvrijstelling voor de verhuur van lig- en bergplaatsen wijzigen per 1 januari 2017. Deze btw-vrijstelling mag vanaf die datum alleen worden toegepast op verhuur van lig- en bergplaatsen van vaartuigen die ook daadwerkelijk voor de beoefening van de watersport worden gebruikt.lees verder>

Geef belastingvrij een chocoladeletter
Geeft u ook dit jaar weer een chocoladeletter aan uw personeel met Sinterklaas? Weet dan dat het mogelijk is om dit belastingvrij te doen. lees verder>

Controleer beschikking Werkhervattingskas 2017!
Binnenkort valt bij werkgevers de beschikking 'Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas' voor 2017 op de deurmat. Controleer deze Whk-beschikking goed. Wanneer deze is gebaseerd op onjuiste gegevens, dan kan dat nadelig voor u uitpakken.lees verder>

Einde gewichtscorrectie hybride personenauto
Per 1 januari 2017 vervalt de vastgestelde gewichtscorrectie van 125 kg voor hybride personenauto's in de motorrijtuigenbelasting. De gewichtscorrectie geldt dan alleen nog voor hybride bestelauto's.lees verder>

Nieuwe formulieren voor de G-rekening
De Belastingdienst heeft nieuwe formulieren voor de G-rekening. Wilt u een G-rekening aanvragen of bent u al G-rekeninghouder en wilt u een wijziging doorgeven, dan dient u gebruik te maken van deze nieuwe formulieren.lees verder>

Bereid u voor op de nieuwe bijtellingspercentages
Net als in het afgelopen jaar wijzigen ook in 2017 de bijtellingspercentages. Weet u nog hoe het zit? Wij zetten de wijzigingen nog even kort voor u op een rij. lees verder>

Energie-investeringsaftrek volgend jaar omlaag
Het percentage van de energie-investeringsaftrek gaat omlaag vanaf volgend jaar. Dat blijkt uit het gewijzigde Belastingpakket voor 2017. Het kan daarom verstandig zijn om uw plannen voor een energiezuinige investering naar voren te halen. lees verder>

Transitievergoeding na twee jaar ziekte
Werkgevers zijn een transitievergoeding verschuldigd wanneer zij een zieke werknemer na twee jaar ziekte ontslaan. Het is echter niet verplicht om na twee jaar ziekte het dienstverband te beëindigen.lees verder>

Lage lonen? De overheid betaalt vanaf 2017 mee!
Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon hebben vanaf 2017 onder bepaalde voorwaarden recht op een tegemoetkoming van de overheid in de loonkosten. De tegemoetkoming bestaat uit een bedrag per verloond uur met een vast bedrag per jaar.lees verder>

Zijn taxatiewijzers bindend?
Begin volgend jaar vallen de nieuwe WOZ-beschikkingen in de bus. Voor moeilijk te waarderen objecten maakt de gemeente daarbij veelal gebruik van taxatiewijzers. Maar zijn die eigenlijk wel bindend?lees verder>

Wanneer moet u een investeringsaftrek terugbetalen
Als u investeert, komt u in bepaalde gevallen in aanmerking voor investeringsaftrek. De ontvangen aftrek moet u terugbetalen als u de betreffende bedrijfsmiddelen binnen een bepaalde termijn weer verkoopt. Dit is de zogenaamde desinvesteringsbijtelling. Hoe kunt u dit voorkomen?lees verder>

Lagere boete bij te laat betaalde wegenbelasting
Als u de wegenbelasting of MRB voor uw auto te laat betaalt, heeft u kans op een boete. De rechter besliste onlangs dat deze boetes te hoog zijn. Daarom heeft de fiscus besloten deze boetes te verlagen.lees verder>

Waar moet u op letten bij de wettelijke bedenktermijn?
Werkgevers en werknemers kunnen de arbeidsrelatie beëindigen met wederzijds goedvinden. Partijen sluiten dan een zogenaamde beëindigingsovereenkomst, waarin alle gemaakte afspraken over de voorwaarden en de afwikkeling van het dienstverband zijn geregeld. Waar moet u op letten?lees verder>

Schenkvrijstelling 2017 van € 100.000 nu al gebruiken
Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000. Wilt u in 2016 al gebruik maken van de vrijstelling, dan kan dat. Mits u het één en ander juist vormgeeft. lees verder>

Elektrische auto wint aan populariteit
Elektrische voertuigen zijn in opmars. Sinds deze maand heeft Nederland honderdduizend elektrische auto's, bedrijfswagens en motoren op de weg. Het aantal is dit jaar met meer dan 10% gestegen, zo blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.lees verder>

Check uw WOZ-waarde!
Begin volgend jaar vallen de nieuwe WOZ-beschikkingen weer in de bus met de nieuwe WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand. Het controleren van de juiste WOZ-waarde van uw woning is nu makkelijker geworden door het openbaar maken van de WOZ-waarden.lees verder>

Tot 2018 de tijd voor modelovereenkomsten
Er is veel onrust en onzekerheid over de Wet DBA. Daarom krijgen zzp'ers en opdrachtgevers langer de tijd om zonder boete of naheffing hun werkwijze aan te passen, of hun (model)overeenkomst zo te wijzigen dat die overeenkomt met de manier van werken. Deze zogeheten implementatietermijn wordt verlengd van 1 mei 2017 tot in ieder geval 1 januari 2018.lees verder>

Hypotheek via familielid? Interessant voor alle partijen!
De hypotheekrente is extreem laag. Het kopen van een huis kan daarom zeer interessant zijn. Des te vervelender is het voor jongeren als de bank de aankoop niet wil financieren. Aankloppen bij ouders of grootouders kan dan een optie zijn.lees verder>

Betaal uw lijfrente voor 1 januari
Heeft u vorig jaar minder pensioen opgebouwd dan fiscaal mogelijk is gezien uw inkomsten, kunt u dit jaar een lijfrente aanschaffen en de premies ten laste van uw inkomen brengen. Het is wel van belang dat u de premies voor uw lijfrente dan nog dit jaar betaalt!lees verder>

Groen licht Belastingplan 2017
Na een aantal dagen van debatteren is de Tweede Kamer op donderdag 17 november 2016 akkoord gegaan met de belastingplannen voor 2017. Daarmee komt onder andere de afschaffing van het pensioen in eigen beheer een stuk dichterbij en wordt het terugvragen van btw op oninbare vorderingen eenvoudiger. lees verder>

Check uw legesheffing
Als de gemeente een dienst voor u verricht, denk aan het aanvragen van een bouwvergunning, kan men hiervoor leges in rekening brengen. Dit is wel aan regels gebonden. Het kan daarom geen kwaad een en ander even te checken, want dit kan zomaar leiden tot een lagere aanslag.lees verder>

Kunt u uw loonbelasting of btw tijdelijk niet betalen?
Kunt u uw loonbelasting of omzetbelasting tijdelijk niet betalen? Vraag dan altijd kort telefonisch uitstel van betaling aan. Als het uitstel wordt verleend, komt de opgelegde betaalverzuimboete op de naheffingsaanslag namelijk te vervallen.lees verder>

Minimumloon per 1 januari 2017
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan iets omhoog per 1 januari 2017. Halfjaarlijks worden deze bedragen aangepast aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland.lees verder>

Drie maanden extra voor stopzetten pensioen in eigen beheer
Directeur-grootaandeelhouders (DGA's) krijgen drie maanden extra de tijd om de laatste stappen te zetten die nodig zijn voor het stopzetten van de verdere opbouw van het pensioen in eigen beheer.lees verder>

Compensatie ontslag langdurig zieke werknemer
Er zijn twee aanpassingen van de transitievergoeding op komst. Werkgevers zijn in de toekomst nog steeds een transitievergoeding verschuldigd wanneer zij een zieke werknemer na twee jaar ziekte ontslaan, maar zij kunnen wel rekenen op compensatie. Daarnaast krijgen cao-partijen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding.lees verder>

Dga heeft informatieplicht bij afkoop of omzetting pensioen
Maakt u in 2017, 2018 of 2019 gebruik van de mogelijkheid om uw in eigen beheer opgebouwd pensioen af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting? Dan moet u daarover verplicht informatie aanleveren bij de Belastingdienst. Om welke informatie het gaat, is recent bekendgemaakt.lees verder>

Monumentenaftrek nog niet geschrapt
Goed nieuws voor particuliere eigenaren van monumentenpanden. De fiscale aftrek voor het onderhoud van monumentenpanden blijft in 2017 toch bestaan. Het plan van het kabinet om deze aftrekpost in de inkomstenbelasting te schrappen en te vervangen voor een subsidieregeling, is uitgesteld.lees verder>

Kortere deponeringstermijn dga
Bent u aandeelhouder en tevens bestuurder van de bv? Dan heeft u mogelijk een kortere deponeringstermijn voor de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Ook dit jaar moet de jaarrekening 2015 van uw bv weer gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel. Afhankelijk van de omstandigheden heeft u tot maximaal 31 januari 2017 de tijd om te deponeren.lees verder>

Hypotheek aflossen of niet?
Miljoenen Nederlanders bezitten een eigen woning waarop een hypotheek rust. Wanneer zij ook over spaargeld beschikken rijst de vraag of extra aflossen wellicht een optie is.lees verder>

Transitievergoeding bij ontslag per 2017 omhoog
Het maximale bedrag dat u verschuldigd bent wanneer u een werknemer na twee jaar ontslaat, gaat per 1 januari 2017 omhoog van € 76.000 naar € 77.000.lees verder>

Aftrek congres en zakenlunch naar 80%
De aftrek voor bepaalde zakelijke kosten zoals een zakenlunch, een receptie of congressen en seminars gaat vanaf 2017 omhoog van 73,5% naar 80%.lees verder>

Kan ik zonder btw bezorgkosten doorberekenen?
PostNL rekent geen btw over verzendkosten. Voor universele postdiensten verricht door postvervoersbedrijven geldt namelijk een btw-vrijstelling. Dit betekent echter niet dat u deze bezorgkosten zonder btw kunt doorberekenen aan uw afnemers.lees verder>

Autoverkoop over de grens? Voldoe aan btw-voorwaarden
Verkoopt u een auto aan een afnemer in het buitenland? Let dan goed op de btw-gevolgen. Er is een onderscheid tussen verkoop aan een afnemer in een andere EU-lidstaat en aan een afnemer die buiten de EU gevestigd is.lees verder>

Terughalen extern verzekerd dga-pensioen? Vóór 1 januari actie
Wilt u als dga uw extern verzekerd pensioendeel in 2016 nog terughalen naar eigen beheer? Dien dan vóór 1 januari 2017 een verzoek hiertoe in bij uw verzekeraar en zorg ervoor dat deze uw verzoek tot overdracht ook voor die datum heeft ontvangen. Dit is, met het oog op het afschaffen van het pensioen in eigen beheer van de dga, recent duidelijk geworden.lees verder>

Btw-regels bij import auto
Het importeren van een auto uit het buitenland kan aantrekkelijk zijn. De gevolgen voor de btw moet u hierbij niet uit het oog verliezen. Onderscheid moet worden gemaakt tussen nieuwe of bijna nieuwe auto’s, en oudere auto’s.lees verder>

Belastingdienst mag bezwaarschrift niet telefonisch afhandelen
In het kader van 'meer persoonlijk contact' heeft de Belastingdienst afgelopen jaren telefonisch contact opgenomen met mensen die een bezwaarschrift hadden ingediend. Het op deze manier telefonisch afhandelen van bezwaren is wettelijk echter niet toegestaan. Die werkwijze zal in de toekomst daarom zo niet meer plaatsvinden.lees verder>

Kwalificeer met terugwerkende kracht grond als bouwterrein
Wilt u een aangekocht terrein bebouwen? Dan moet er ook voor de btw sprake zijn van een bouwterrein. Op dit moment zijn er twee definities in omloop. Dit gaat vanaf 2017 veranderen. Er komt één definitie waarin de wettelijke uitleg voor de btw en overdrachtsbelasting wordt verruimd.lees verder>

Verplicht digitaal deponeren boekjaar 2016
Micro- en kleine rechtspersonen moeten vanaf het boekjaar 2016 hun jaarrekening verplicht digitaal deponeren. Het is dan dus niet langer mogelijk om de jaarrekening op papier te deponeren.lees verder>

Werkkleding of vergoeding voor uw bouwpersoneel
In de CAO Bouw & Infra is onder meer opgenomen dat uw werknemers een kledingpakket moeten ontvangen. Verstrekt u deze werkkleding niet dan hebben uw werknemers recht op een vergoeding van € 0,87 netto per gewerkte dag. Zorg dat u hierin de juiste keuzes maakt. Anders loopt u het risico dat het u meer kost dan nodig is. lees verder>

WBSO 2017: wees op tijd met uw aanvraag
Wilt en kunt u vanaf 1 januari 2017 gebruikmaken van de WBSO, dien dan uw aanvraag uiterlijk 30 november aanstaande in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).lees verder>

AOW-leeftijd drie maanden omhoog
De leeftijdsverwachting van AOW'ers gaat nog altijd omhoog. Reden voor het kabinet om nu al aan te kondigen dat de AOW-gerechtigde leeftijd in 2022 zal worden verhoogd met drie maanden. AOW-leeftijd.lees verder>

Mogelijke afschaffing kleineondernemersregeling
Bent u zelfstandig ondernemer en bent u weinig btw verschuldigd? Dan komt u in aanmerking voor de kleineondernemersregeling. U betaalt dan minder of geen btw aan de Belastingdienst. Deze regeling wordt wellicht vervangen door een facultatieve omzetgerelateerde vrijstelling.lees verder>

Andere werktijden in de automotive. Zorgt u voor een maaltijd?
Met ingang van 1 januari 2017 wordt het dagvenster vastgesteld van 7.00 tot 20.00 uur. Deze verschuiving heeft wellicht tot gevolg dat uw personeel anders gaat werken en dat u op gezette tijden voor een maaltijd gaat zorgen. Realiseert u zich daarbij dat niet in alle gevallen onbelast gegeten kan worden.lees verder>

Zorg voor correcte factuur inruilauto bij selfbilling
Bij selfbilling wordt een factuur door de afnemer opgemaakt en uitgereikt in plaats van door de verkopende partij. In de autobranche komt dit nogal eens voor. Het gaat dan vaak om de situatie waarin het garagebedrijf of de dealer ten aanzien van een btw-inruilauto (geen margeregeling) zelf de factuur opstelt voor de leverancier van de inruilauto.lees verder>

Aftrek congres zakenlunch en receptie omhoog
De aftrek voor bepaalde zakelijke kosten zoals een zakenlunch, een receptie of congressen en seminars zal waarschijnlijk vanaf 2017 omhoog gaan. Dit heeft de Staatssecretaris deze week aangekondigd. De verhoging van de aftrekmogelijkheid van deze zogenaamde 'gemengde kosten' geldt voor IB-ondernemers en resultaatgenieters.lees verder>

Aftrek onzelfstandige werkruimte huurwoning verdwijnt
Ondernemers kunnen waarschijnlijk alleen nog in 2016 van de aftrekpost ‘onzelfstandige werkruimte huurwoning’ gebruik maken. In antwoord op Kamervragen meldde de Staatssecretaris gisteren dat hij een wetswijziging voorbereidt waardoor deze aftrek vanaf 2017 niet meer mogelijk is. Afgelopen augustus bepaalde de Hoge Raad nog dat een ondernemer met een onzelfstandige werkruimte in de huurwoning onder voorwaarden kosten in aftrek kan brengen op zijn winst.lees verder>

Meld uw knelpunten modelovereenkomsten
Vanaf heden kunnen opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere belanghebbenden knelpunten met modelovereenkomsten digitaal melden bij de overheid.lees verder>

Arrangementsprijs voor feest of partij tegen 6% btw-tarief
Wanneer u als horecaondernemer all-in arrangementen verkoopt, zijn alle btw-tarieven van toepassing. Het aanbieden van eten en drinken in een restaurant valt onder het 6%-tarief. De verkoop van alcoholhoudende dranken is belast met het hoge btw-tarief van 21%.lees verder>

Afkoop van reeds ingegaan pensioen in eigen beheer
Door de plannen van het kabinet voor afschaffing van het pensioen in eigen beheer, is vanaf 2017 pensioenopbouw in uw eigen bv niet meer mogelijk. Maar wat als uw pensioen al is ingegaan? Mag u dan ook afkopen? Het antwoord is ja, maar de belastingkorting wordt berekend over een lagere fiscale (balans)waarde dan de waarde op 31 december 2015.lees verder>

Uw automonteur en verkoper in bedrijfskleding
Heeft u automonteurs in dienst maar ook verkopers en baliemedewerkers en wilt u graag dat zij bedrijfskleding dragen? Dan is er door de diversiteit in uw personeel een verschillende behoefte aan type kleding. Wees u ervan bewust dat deze diversiteit zich ook voordoet in de fiscale behandeling. Als u het echter op de juiste manier aanpakt, kunt u uw personeel fiscaal voordeliger kleden dan u wellicht gedacht had.lees verder>

sitemap