Twitter Facebook LinkedIn App Store Google play
U bevindt zich hier: home » home »

introductie &boon

Niet voor niets &boon
Boon Accountants Belastingadviseurs doet meer dan onze naam op het eerste gezicht doet vermoeden. Daarom dus het &-teken; om te laten zien dat wij op meer terreinen actief zijn dan alleen de traditionele accountancy- en belastingadvieswerkzaamheden!

Wanneer u meer wilt dan accountancy en belastingadvies
Zo kunnen wij u ook adviseren en begeleiden op tal van andere gebieden waarvoor onze medewerkers over de juiste expertise beschikken. Of het nu gaat om een bedrijfsovername, uw fiscale of financiële planning of om een personeelsreorganisatie: onze adviseurs zijn gedreven experts die u graag van het juiste advies voorzien. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op en laat u informeren. Met één telefoontje zet u een heel team van experts in beweging.

 

Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? &boon

9-2-2017

Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017

Bent u directeur-grootaandeelhouder en bouwt u pensioen op in uw bv? De Tweede Kamer is op 9 februari 2017 akkoord gegaan met het kabinetsplan om per 1 april 2017 het pensioen in eigen beheer af te schaffen. Wat betekent dit voor u en met welke praktische zaken moet u rekening houden?

Lees hier verder.

23-01-2017 

Staatssecretaris Wiebes heeft in het kader van het wetsvoorstel 'Wet uitfasering pensioen in eigen beheer' een novelle (aanvulling) op het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer gestuurd. Volgens een korte aantekening op de site van de Eerste Kamer wordt het voorstel op 9 februari 2017 in de Tweede kamer in stemming gebracht. De Eerste Kamer verwacht uiterlijk 7 maart tot een besluit te komen. 

De novelle heeft -in hoofdlijnen- tot doel de massale aftrek van toekomstige pensioenindexaties door DGA’s uit te sluiten.
Voor het overige blijft het wetsvoorstel overigens vrijwel ongewijzigd ten opzichte van het voorstel zoals dat in december 2016 aan de Eerste Kamer was aangeboden. 

Inwerkingtreding
De datum van inwerkingtreding van de wet Uitfasering PEB wordt opgeschoven naar de eerste van de maand na publicatie in het Staatsblad. Als stemming in de Eerste Kamer daadwerkelijk op 7 maart zal plaatsvinden, zal deze termijn dus op zijn vroegst per 1 april ingaan. 

We zullen u de komende weken op de hoogte houden! 

 

Voorgaand bericht van 20 december 2016:

Uitstel stemming over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer

Op 20 december 2016 heeft Staatssecretaris Wiebes de Eerste Kamer gevraagd de stemming over de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer uit te stellen, de Eerste Kamer heeft dat uitstel verleend.

De reden hiervoor is omdat de nieuwe wetgeving mogelijk een onbedoelde tegenvaller in de vennootschapsbelasting bevat. De staatssecretaris wil nu eerst onderzoeken wat de gevolgen precies zijn en vervolgens een wijzigingsvoorstel (novelle) indienen waarmee het vermeende gat in de wet gedicht wordt. In 2016 heeft er geen stemming meer plaatsgevonden over het wetsvoorstel, dit zal door middel van een wijzigingsvoorstel (novelle) in het eerste kwartaal van 2017 opnieuw ter stemming worden aangeboden bij de Eerste Kamer, inclusief een nieuwe datum van inwerkingtreding.

De verwachting is dat het wetsvoorstel inhoudelijk niet substantieel zal wijzigen en dat de keuze tussen de 3 alternatieven (afkopen, omzetten in oudedagssparen en premievrij voortzetten) nog steeds door u gemaakt zal moeten worden. 

Uiteraard zullen wij u de komende tijd op de hoogte houden van ontwikkelingen in dit pensioendossier.

 

Voorgaand bericht van 20 september 2016:

De ministerraad heeft met het wetsvoorstel van 20 september 2016 besloten de regeling Pensioen in Eigen Beheer (PEB) in zijn huidige vorm met een overgangstermijn van 3 jaar af te schaffen. DGA's kunnen de pensioenregeling op een semi-aantrekkelijke manier afkopen, kiezen voor een oudedagsvariant (direct afstempelen) of laten staan op grond van de huidige wetgeving.  

Welke pensioenmogelijkheden heeft u vanaf 1 januari 2017?
Keuze 1: Afkoop met belastingkorting
Keuze 2: Oudedagsverplichting
Keuze 3: Premievrij voortzetten
Keuze 4: Extern verzekeren 

Boon en PBMN gaan u helpen
Als uw adviseur vindt Boon het belangrijk dat u een weloverwogen keuze maakt. De verwachting is dat het wetsvoorstel net voor de kerst 2016 zal worden omgezet in wetgeving. Laten we nu vast beginnen met de voorbereiding! Download hier onze brochure.pdf. Hierin staat vermeld hoe wij u helpen uw pensioenmogelijkheden op een rij te zetten. 

Twitter Facebook


Kantoorpand: 2% of 6% bij overdracht?
Moet bij de overdracht van een kantoorpand 2% of 6% overdrachtsbelasting worden betaald? De Hoge Raad heeft recent een ruimere uitleg gegeven aan het begrip woning. Hierdoor kan in sommige gevallen ook bijvoorbeeld een kantoorpand met maar 2% overdrachtsbelasting worden overgedragen.lees verder>

Voorlopige IB-aanslag 2017 te hoog? Dit moet u doen.
Bent u IB-ondernemer, dan heeft u als het goed is onlangs uw voorlopige aanslag voor 2017 ontvangen. Is deze aanslag hoger dan u had verwacht of wellicht kunt u nu al inschatten dat u minder moet betalen het komende jaar. Waar is de aanslag op gebaseerd en is deze aan te passen?lees verder>

Specificeert u kostenvergoeding op de loonstrook?
Heeft u werknemer een kostenvergoeding die onderdeel vormt van het brutoloon? Dan bent u verplicht om deze kostenvergoeding apart op de loonstrook te specificeren. Deze verplichting geldt al vanaf 1 januari 2016. Er is echter een aantal uitzonderingen.lees verder>

Belastingdienst mag kentekenfoto niet gebruiken
De Belastingdienst mag bij controle van een rittenregistratie geen gebruik maken van kentekenfoto's gemaakt met ANPR-camera's. De Hoge Raad heeft dit bepaald op vrijdag 24 februari 2017.lees verder>

Let op voorwaarden inhouden huisvestingskosten en zorgverzekering
Op het vanaf 1 januari 2017 geldende verbod op inhouding en verrekening onder het netto wettelijk minimumloon is voor huisvestingskosten en de zorgverzekering een uitzondering gemaakt. Onder voorwaarden mag u deze bedragen nog steeds inhouden, ook als u daardoor minder uitbetaalt dan het netto wettelijk minimumloon.lees verder>

Btw op consumptiemunten tijdens carnaval
Het carnaval staat weer voor deur. Een evenement waarbij ook met consumptiemunten wordt gewerkt. Wees u bewust van de behandeling van de btw op deze consumptiemunten. Zo blijft het carnaval ook voor u een feest!lees verder>

Scholingsvouchers: ook voor werkenden en zelfstandigen
Voor het volgen van een opleiding in een kansberoep kan subsidie worden aangevraagd in de vorm van een scholingsvoucher van € 2.500. Deze voucher geldt niet alleen voor mensen met een WW- of IOW-uitkering. Ook werkenden en zelfstandigen kunnen in aanmerking komen voor deze opleidingsstimulans.lees verder>

Wel subsidie zonnepanelen bij grootverbruik
Bedrijven en (non-profit)instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren kunnen in aanmerking komen voor de exploitatiesubsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Wist u dat deze subsidie er ook is voor zonnepanelen? Er moet dan wel sprake zijn van grootverbruik. Binnenkort gaat de openstellingsronde voor de SDE+ weer van start.lees verder>

Verhuur garagebox met of zonder btw
Is de verhuur van een garagebox met of zonder btw? En hoe zit het met de verhuur van een ruimte die in principe geen garage is, maar die wel uitsluitend als parkeerruimte wordt gebruikt? Berekent u daar btw over of is dat vrijgesteld?lees verder>

Buitenlandse zorgkosten aftrekbaar
De voorjaarsvakantie staat voor de deur. Wat als u op uw skivakantie uw been breekt? Als u in Nederland ziektekosten maakt, kunt u deze in aftrek brengen als zorgkosten. Maar hoe zit het als u deze kosten in het buitenland maakt?lees verder>

Wanneer mag u wel inhouden onder minimumloon?
Vanaf 1 januari 2017 mag u geen bedragen inhouden of verrekenen met het loon van u werknemers als u hierdoor minder dan het netto wettelijk minimumloon uitbetaalt. Dit verbod geldt niet voor wettelijk verplichte inhoudingen en voorschotten op het loon. Deze mag u nog steeds inhouden, ook als u daardoor minder uitbetaalt dan het netto wettelijk minimumloon.lees verder>

Maak gebruik van proefplaatsing via UWV
Wilt u iemand in dienst nemen vanuit een uitkering maar twijfelt u? Vraag het UWV dan om een proefplaatsing. De werknemer behoudt dan in de eerste 2 maanden zijn uitkering en hoeft u nog geen salaris te betalen.lees verder>

Zonder adres geen aftrek btw?
Een factuur moet voldoen aan bepaalde eisen. Voldoet een inkoopfactuur niet, dan kan de Belastingdienst de aftrek btw weigeren. Voldoet een verkoopfactuur niet, dan kan een boete volgen. Dit geldt bijvoorbeeld als het adres op de factuur ontbreekt.lees verder>

Versoepeling vervroegd afkopen hypotheek
Wilt u uw kapitaalverzekering eigen woning graag eerder beëindigen dan de geldende looptijd om uw eigenwoningschuld vroegtijdig af te lossen? Of wilt u daarvoor uw spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning gebruiken? Vervroegd afkopen kan mogelijk vanaf 1 april aanstaande zonder belastingheffing. Dit is echter niet altijd financieel aantrekkelijk.lees verder>

Belastingtelefoon in de fout, wat nu?
Als u de Belastingtelefoon belt, mag u ervan uitgaan dat de verkregen informatie klopt. Maar als dat toevallig een keer niet zo is, heeft u pech. De fiscus zit er dan niet aan vast, of toch wel?lees verder>

De Wet DBA: wanneer loop je risico op naheffingen voor premies en belastingen?
Alhoewel de handhaving van de Wet DBA tot 1 januari 2018 is opgeschort, lijdt de invoering tot veel onzekerheid. De wet geeft vooraf immers geen zekerheid over de aard van de arbeidsrelatie, namelijk of er sprake is van zzp of dienstverband. Om de arbeidsrelatie vast te leggen kunt u als opdrachtgever gebruik maken van bestaande overeenkomsten of een eigen overeenkomst voorleggen.lees verder>

Schenking eigen woning? De voorwaarden
De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is met ingang van dit jaar verhoogd naar € 100.000. Wilt u hiervan gebruikmaken, neem dan de regels in acht. Voor deze schenkingsvrijstelling gelden namelijk de nodige voorwaarden.lees verder>

Tweede Kamer zet stoplicht op groen voor afschaffing pensioen in eigen beheer
De Tweede Kamer is zojuist, donderdag 9 februari 2017, akkoord gegaan met wijzigingen in het wetsvoorstel voor afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Alle lichten staan nu op groen voor een verdere behandeling in de Eerste Kamer. Als alles parlementair meezit, is er met ingang van 1 april aanstaande voor u als dga geen pensioenopbouw meer mogelijk in eigen beheer.lees verder>

Wat kost het u om maaltijden te vergoeden?
Wat kost het u om uw werknemers maaltijden en consumpties te vergoeden? In de aangifte loonheffingen januari 2017 vindt de afrekening over deze maaltijden en consumpties van 2016 plaats. Reden om er nog eens goed naar te kijken.lees verder>

Hoe zwaar is de bewijslast voor het urencriterium?
Voor een aantal belangrijke fiscale faciliteiten moet u voldoende uren in uw bedrijf werken. Maar hoe hard moet u dat kunnen maken als de fiscus daarom vraagt? Wat vond de rechter hiervan?lees verder>

No-riskpolis UVW biedt mogelijkheden voor werkgever
Een no-riskpolis geldt voor bepaalde uitkeringsgerechtigden of arbeidsgehandicapten. Door de no-riskpolis loopt u geen risico op doorbetaling bij ziekte van uw werknemer, omdat deze in zo’n geval een beroep kan doen op een ziektewetuitkering van het UWV. U bent daardoor misschien eerder geneigd die uitkeringsgerechtigde of arbeidsgehandicapte in dienst te nemen.lees verder>

Controleer of u mag inhouden bij lage lonen
Bij werknemers met lage lonen moet u vanaf 1 januari 2017 alert zijn. U mag bij hen namelijk vanaf die datum niet zonder meer bedragen inhouden op of verrekenen met hun loon.lees verder>

Voorkom corruptie in het buitenland
Doet u wel eens zaken in het buitenland waarbij u bijvoorbeeld een potentieel risico loopt op omkoping? De overheid heeft samen met het bedrijfsleven een brochure opgesteld met tips om u en uw medewerkers voor te bereiden op dergelijke situaties. Dit vanuit de gedachte dat corruptie niet alleen strafbaar is, maar ook schadelijk voor het bedrijfsleven.lees verder>

Valkuilen bedrijfsoverdracht familie
De overdracht van het bedrijf in de familiesfeer is een complexe gebeurtenis. Het blijkt nogal eens mis te gaan bij de generatiewissel. Hier gaan we in op veel voorkomende valkuilen.lees verder>

Hoeveel korting kan ik mijn personeel geven?
Kreeg uw personeel in 2016 kortingen op producten uit uw eigen bedrijf? Houd hiermee dan rekening in uw aangifte loonheffingen januari 2017. In deze aangifte vindt namelijk de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) 2016 plaats. Wij zetten de fiscale regels omtrent personeelskortingen in de WKR nog eens voor u op een rij.lees verder>

Zonnepanelen? Extra zakelijk voordeel met investeringsaftrek
Overweegt u zonnepanelen voor uw bedrijfspand, laat dan geen extra voordeel liggen. U heeft namelijk recht op investeringsaftrek, tenzij u investeert in zogenoemde geïntegreerde zonnepanelen.lees verder>

Belastingvrij schenken in 2017
De bedragen die u in 2017 belastingvrij kunt schenken, zijn verhoogd. Daarom een overzicht van de nieuwe vrijstellingsbedragen voor de schenkbelasting.lees verder>

Geen bijtelling bestelauto achter het hek
Heeft uw werknemer geen kilometerregistratie voor zijn bestelauto? Beschikt hij ook niet over een verklaring geen privégebruik auto of een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto? Dan kan de bijtelling toch achterwege blijven als de auto buiten werktijd niet gebruikt kan worden. De Hoge Raad heeft dit onlangs nog eens bevestigd.lees verder>

Nieuwe minimumloonregels per 1 juli 2017!
Er zijn de nodige aanpassingen op komst in het minimumloon. Per 1 juli 2017 gaat de leeftijd voor het volwassenminimumloon stapsgewijs omlaag en het minimumloon voor jongeren stapsgewijs omhoog. Verder worden de regels voor het betalen van stukloon en voor meerwerk aangepast.lees verder>

Wat wijzigt in Arbowet?
De Arbowet wijzigt. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij de arbodienstverlening, de preventie binnen de onderneming en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. De verwachting is dat de wijzigingen per 1 juli 2017 van kracht worden.lees verder>

Welke werkkleding is onbelast voor de WKR?
Heeft u personeel werkkleding? Dan moet u zich afvragen of u hiermee rekening moet houden bij de afrekening van de WKR 2016. Deze vindt plaats bij de aangifte loonheffingen januari 2017. Wij zetten de regels nogmaals voor u op een rij.lees verder>

Reken uiterlijk eind februari de WKR 2016 af
Het jaar 2016 is voorbij en 2017 is al weer vol aan de gang. Bij de aangifte loonheffingen januari 2017 moet u echter nog even terugkijken naar 2016 en voor de WKR de balans opmaken. Heeft u uw vrije ruimte overschreden, dan moet u afrekenen met de Belastingdienst.lees verder>

Wanneer wordt pensioen in eigen beheer nu afgeschaft?
Nadat eind december de afschaffing van het pensioen in eigen beheer werd uitgesteld, staat deze nu weer op de rails. De indexatiekwestie die aanleiding was voor dit uitstel, is opgelost. Als alles parlementair meezit is, per 1 april aanstaande de afschaffing alsnog een feit. U heeft vanaf die datum dan nog drie maanden de tijd, dus tot 1 juli, om met uw pensioenopbouw te stoppen.lees verder>

Mobieltje, tablet en computer in afrekening WKR?
U vergoedt uw werknemers de telefoonkosten en verstrekt aan hen een tablet of laptop. Kan dit onbelast of moeten deze vergoedingen en verstrekkingen mee in de afrekening WKR 2016?lees verder>

Brexit, transport en btw
Heeft u een internationaal transportbedrijf of doet u hier zaken mee? Met de Brexit in aantocht is de verwachting dat regels en procedures ingewikkelder worden. Zo ook voor de btw.lees verder>

Meerdere bv’s? Mogelijk geen of minder eindheffing WKR
Voor eind februari 2017 moet u de eindheffing van de WKR hebben berekend en betaald. Heeft u meerdere bv’s, dan kan het zo zijn dat u in de ene bv vrije ruimte te kort heeft, terwijl u in de andere bv ruimte over heeft. Met de concernregeling kunt u dan onder voorwaarden een collectieve vrije ruimte creëren en zo belasting besparen. Uiterlijk bij het indienen van de aangifte loonheffingen januari 2017 moet u kiezen of u de concernregeling toepast of niet.lees verder>

Vergeet btw over privégebruik auto niet
Denk deze maand bij uw laatste btw-aangifte over 2016 aan de btw voor auto’s van de zaak die ook privé gebruikt worden. Deze bijzondere post komt namelijk maar eenmaal per jaar voor.lees verder>

Gebruiksverklaring nodig bij verkoop btw-belast pand 2015
Heeft u in 2015 een pand geleverd en daarbij met de koper gekozen voor btw-belaste levering? Controleer dan deze maand of uw koper in 2015 en 2016 aan de voorwaarden heeft voldaan. Vraag uw koper dit uiterlijk op 28 januari 2017 schriftelijk te bevestigen bij u én de Belastingdienst.lees verder>

Wanneer is een auto 'gebruikt' voor bpm en btw?
Bij de aanschaf van een auto is het van belang of een auto fiscaal 'nieuw' is. Dit is namelijk van invloed op de hoogte van een tweetal autobelastingen: de bpm en btw.lees verder>

Aangifte loonheffingen 2017: Wees er op tijd bij!
Verzorgt u zelf de loonadministratie, houdt u dan in de gaten houden wanneer u de aangifte loonheffingen moet doen. Om te voorkomen dat u het overzicht kwijt bent, heeft de Belastingdienst hiervoor een handig document gepubliceerd.lees verder>

Vraag huurder deze maand om gebruiksverklaring
Bezit u onroerend goed dat u btw-belast verhuurt? Controleer dan deze maand of uw huurder afgelopen jaar aan de voorwaarden heeft voldaan. Vraag uw huurder dit ook schriftelijk te bevestigen.lees verder>

Weinig btw afgedragen in 2016? Tip!
Heeft u over 2016 in het totaal weinig btw af te dragen? Controleer dan of u in aanmerking komt voor de kleineondernemersregeling (KOR) en pas deze nog toe in de btw-aangifte die u deze maand indient.lees verder>

Wanneer ben je voor de fiscus elkaars partner?
Als je fiscaal gezien als elkaars partner wordt aangemerkt, heeft dit diverse gevolgen. Die kunnen positief, maar ook negatief uitpakken. Dus is het van belang te weten wanneer u elkaars partner bent en of u hierin zelf kunt sturen.lees verder>

Gaat uw WOZ-waarde uit van de juiste huurprijs?
Nog even en de nieuwe WOZ-beschikkingen vallen weer in de bus. De waarde van uw bedrijfspand kan de gemeente baseren op de huurprijs. Als dit het geval is, moet worden uitgegaan van de juiste huur. Deze 'juiste' huur kan sterk afwijken van de huur die u nu betaalt.lees verder>

Ontslagaanvraag via UWV nu volledig digitaal
Wilt u voor uw werknemers ontslag aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen? Dan verloopt de ontslagaanvraag, die via UWV gaat, voortaan volledig digitaal.lees verder>

Inhoudingsverbod op minimumloon
Met ingang van 1 januari 2017 bent u verplicht het wettelijk minimumloon volledig uit te betalen. Verrekeningen en inhoudingen op het minimumloon zijn voortaan verboden. Er zijn twee uitzonderingen: het inhoudingsverbod geldt onder voorwaarden niet voor huisvestingskosten en de kosten voor een zorgverzekering.lees verder>

Onder welke cao valt uw personeel?
Volgens FNV betaalde een werkgever niet de door de cao voorgeschreven lonen en afdrachten aan de sociale fondsen. Hij kreeg daarom van FNV in een procedure een dwangsom gevorderd van € 10.000 per dag. lees verder>

Einde kinderalimentatie in box 3
Vanaf 2017 kunt u geen kinderalimentatie meer opgeven als schuld in box 3. In de aangifte inkomstenbelasting voor 2016 is dit nog wel mogelijk.lees verder>

Gunstige regeling overuren tijdelijk agrarisch buitenlands personeel
Heeft u een onderneming in de agrarische sector en heeft u tijdelijke buitenlandse werknemers in dienst? Dan kunt u gebruik maken van de ‘cafetariaregeling’: een gunstige financiële regeling betreft overuren voor zowel uw personeel als uzelf. Het financiële voordeel van deze regeling kan oplopen tot 10% van de totale loonkosten.lees verder>

Maximumbedrag oudedagsreserve 2017 omhoog
Maakt u als ondernemer gebruik van de oudedagsreserve, dan kunt u in 2017 iets minder van de door u behaalde winst toevoegen aan deze reserve. Het percentage van 9,8% is omlaag gegaan naar 9,44%. Daarentegen is het maximumbedrag iets omhoog gegaan van € 8.774 naar € 8.946.lees verder>

sitemap