Twitter Facebook LinkedIn App Store Google play
U bevindt zich hier: home » duidelijk&boon » Waardebepaling&boon »

Waardebepaling &boon

Een waardebepaling kan om meerdere redenen worden uitgevoerd. De meest voor de hand liggende reden is de aan- of verkoop van een bedrijf. Zowel de koper als de verkoper wil weten wat een bedrijf waard is. Daarbij zijn niet alleen financiële informatie – zoals balansen en winst- en verliesrekeningen – van belang, maar er moet ook een analyse gemaakt worden van de staat van de economie, de ontwikkelingen in de industrie en de positie van het bedrijf ten opzichte van verschillende belanghebbenden. Al deze informatie verzamelen wij in een waarderingsrapport, analyseren het en komen op basis daarvan tot een conclusie over de waarde. 

Naast het aan- of verkopen van een bedrijf kunnen ook zakelijke geschillen tussen aandeelhouders (leidend tot uitkoop) of met een andere onderneming (economische schade) een aanleiding zijn voor een waardebepaling. Ook bij een faillissement – eventueel als second opinion –,  een echtscheiding als het bedrijf onderdeel is van de boedel en/of om de hoogte van de alimentatie te kunnen berekenen, bij herstructurering van concern- en groepsverbanden, om inzicht te krijgen in de waarde drijvende factoren binnen uw bedrijf, optieregelingen voor medewerkers of in het kader van fiscale wetgeving (schenkingen of verervingen) kan het noodzakelijk zijn om een waardebepaling uit te voeren.

Het uitvoeren van de waardebepaling wordt bij Boon Corporate Finance gedaan door een Register Valuator, die hierin gespecialiseerd is. Een Register Valuator (RV), aangesloten bij het NIRV (de beroepsvereniging voor Register Valuators), heeft de opleiding, kennis en expertise om complexe waarderingsopdrachten uit te voeren.

Twitter Facebook


sitemap