Twitter Facebook LinkedIn App Store Google play
U bevindt zich hier: home » duidelijk&boon » lid van beroepsorganisaties&boon »

lid van beroepsorganisaties &boon

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te optimaliseren, is ons kantoor aangesloten bij het SRA. Dit is een samenwerkingsverband tussen zelfstandige, professionele accountantskantoren. Met ons lidmaatschap kunnen wij onder andere gebruik maken van faciliteiten op het gebied van vaktechniek en opleiding. Verder is ons kantoor lid van de INAA, een internationaal netwerk van accountants- en belastingadvieskantoren.

Door onze lidmaatschappen van de beroepsorganisaties NIVRA, NFB, NIRV en NOvAA kunnen wij heel gericht gebruikmaken van al datgeen wat voor u belangrijk en interessant is.

Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten (SRA)
Voor een lidmaatschap komen in aanmerking accountantskantoren, die uitsluitend of nagenoeg werkzaamheden verrichten in het MKB-segment in Nederland. Deze kantoren moeten beschikken over één of meerdere accountants met certificeringsbevoegdheid.

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten). De NBA is een fusieorganisatie waarin het NIVRA en de NOvAA hun krachten bundelen.

Het Register Belastingadviseurs (RB)
Het RB is een actieve en praktijkgerichte beroepsorganisatie van belastingadviseurs in het MKB-segment,die er voor zorgdraagt haar missie en haar positie als de belangenbehartiger voor belastingadviseurs elke dag weer waar te maken. Het RB is ontstaan door een fusie van het College Belastingadviseurs (CB) en de Nederlandse Federatie van Belastingadviseurs (NFB).

Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV)
In het zakelijke verkeer speelt de waarde van een onderneming een grote rol. Waardebepaling is bij uitstek het werkterrein van de Register Valuators, specialisten in bedrijfswaardering.

Twitter Facebook


sitemap