Twitter Facebook LinkedIn App Store Google play
U bevindt zich hier: home » duidelijk&boon » privacyvoorwaarden&boon »

privacyvoorwaarden &boon

Boon dient in haar werkzaamheden aan wettelijke verplichtingen te voldoen en in sommige gevallen onafhankelijk op te treden, hierdoor kent het vormgeven van de privacy rechtelijke positie van Boon een aantal bijzonderheden. Zo kan Boon zowel de rol van verwerker als verwerkingsverantwoordelijke vervullen. 

In onze Privacyvoorwaarden is uitgewerkt in welke gevallen Boon als verwerkingsverantwoordelijke optreedt en in welke gevallen als verwerker. Onderdeel van de Privacyvoorwaarden is een verwerkers-overeenkomst (bijlage 1) die van toepassing is voor klanten waarbij Boon optreedt als verwerker.
English version Privacy Statement.
Twitter Facebook


sitemap