Twitter Facebook LinkedIn App Store Google play
U bevindt zich hier: home » u&boon - nieuws »

nieuws &boon

Top 5 Wijzigingen voor de werkgever

Minder oudedagsreserve in 2018

WBSO tijdelijk omlaag in 2018

Vastgoed: beleggings- of ondernemingsvermogen?

Zonder redelijkheid geen gebruikelijkheid in de wkr

Gebruikelijk loon dga en startups in 2018

Klantportaal &boon

Belastingplan 2018: op een aantal punten aangepast

Afschaffing btw-landbouwregeling niet ineens

Bundeling kleine pensioenen

Hoeveel blijft er netto over van de eindejaarsbonus?

Heeft u oninbare vorderingen? Vraag btw tijdig terug!

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2018

Belastingkorting in 2017 bij afkoop pensioen in eigen beheer hoogst

Verplicht vakantietoeslag over overwerk per 1 januari 2018

Geen belastingrente bij aanslag erfbelasting

LEI-nummer voor beleggingsonderneming verplicht

Extra wijzigingen Belastingplan 2018

Btw op oninbare vorderingen. Wees op tijd met uw terugvraag!

Overgangsregeling bij beëindiging btw-landbouwregeling

Waarom blijft er zo ‘weinig’ over van mijn eindejaarsbonus?

Onbelaste bonus voor de dga

Mkb wil in 2018 meer investeren in groei

Lagere WOZ-waarde bij investering huurder?

Kleine spaarder profiteert van realistischere vermogensrendementsheffing

Nieuwe zzp-wet vervangt Wet DBA!

BV kan betaling afkoopsom pensioen in eigen beheer uitstellen

Verhoging box 2-tarief: wat betekent dit voor uw dividend?

Verhoging transitievergoeding bij ontslag per 2018

Tariefsverlaging vennootschapsbelasting vervangt schijfverlenging

Aftrek bij geen of geringe eigenwoningschuld verdwijnt

Vrijwilligersvergoeding in 2019 omhoog

Correctie btw-aangifte moet digitaal vanaf 2018

Hypotheekmogelijkheid wordt verruimd voor tweeverdieners

Zelfstandige en bevallen tussen 2005 en 2008? Compensatie!

Special Eindejaarstips 2017

Advieswijzer Nieuw huwelijksvermogensrecht

Afkoop pensioen in eigen beheer met uitgestelde betaling

Extra verplichting opdrachtgever door uitbreiding minimumloon

Cultuurgrondvrijstelling voor grasland?

Dga plukt zure vruchten regeerakkoord

Btw-correctie vanaf 2018 alleen nog digitaal

Wat is de afschrijvingsduur van zonnepanelen?

Transitievergoeding bij ontslag per 2018 omhoog

Nieuw kabinet draait schijfverlenging VPB terug

Minimumloon iets omhoog per 1 januari 2018

Nieuw kabinet verhoogt vrijwilligersvergoeding

Special Regeerakkoord 2017

1. Sterke wijziging belastingtarieven

2. Eigen woning

3. Ondernemers

4. Werkgever

5. Ondernemerschap – zelfstandige

6. Pensioen

7. Energiebelasting

8. Overige maatregelen

Geen discriminatie in bijtellingsverschil auto van de zaak

Samen een bedrijf. Beiden recht op zelfstandigenaftrek?

Belastingplichtige verantwoordelijk voor correcte vooraf ingevulde aangifte

Pensioen-bv moet aangifte loonheffingen doen bij afkoop dga-pensioen

Gratis inzage in Handelsregister KvK

Premies WGA en ZW-flex 2018 bekend

Checklist voor het werken met uitzendkrachten

Werkgever is verantwoordelijk voor het registreren van gewerkte uren

Oudedagsverplichting dga jaarlijks oprenten met marktrente

Verruiming termijn aangifte ziekte en herstel eigenrisicodragers

Vier fiscale wensen van het nieuwe kabinet?!

In 2018 ook kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzaal

WBSO-vereenvoudiging voor werkgevers op komst

Advieswijzer Vakantiewoning & fiscus 2017

Cultuurgift nog een jaar extra aantrekkelijk

Langere termijn ziekteaangifte eigenrisicodragers

Medische hulpmiddelen; 6% of 21% btw?

Samenwerken: wel of niet recht op fiscale voordelen?

Kom in actie bij minimaal 1 jaar lang nihilaangiften btw

Bijtellingsverschil auto van de zaak niet discriminerend

Einde btw-landbouwregeling in zicht

Top 5 wijzigingen Prinsjesdag 2017

Special Miljoenennota

Doe de juiste aangifte loonheffingen bij afkoop dga-pensioen

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw bij afkoop dga-pensioen

Belastingdienst maakt fout met te vergoeden belastingrente

Werknemers met schulden: voorkomen is beter dan genezen

Nep brief van Eurropean Business Number (EBN)!

Heeft u veel kleine pensioenen opgebouwd?

Advieswijzer Verdien geld met innovatie in 2017

Wat is fiscaal aftrekbaar bij lange termijn verhuur van zalen?

Staan neveninkomsten zelfstandigenaftrek in de weg?

Zeg een tijdelijke kracht op tijd op

Extra overstapmogelijkheid eigenrisicodragerschap WGA

Foute subsidieaanvraag praktijkleren: herstel is mogelijk!

Hoe beperkt u bestuursaansprakelijkheid van uw bv?

Nationaal Jeugd Orkest gesteund door nieuw sponsorcollectief!

Nieuw klantportaal “Online Samenwerken” voor aangiftes

Prijzen exclusief btw aan particulier verboden

Inkeerregeling afgeschaft per 1 januari 2018

Stel uw btw-afdracht uit door slim te factureren

Voorkom dubbele bijtelling met speciale ‘Vakantieauto’

Luidt u met een bedrijfsborrel de vakantie in?

Geen geld voor btw tweede kwartaal? Meld dit uiterlijk 14 augustus!

Terechte afdrachtvermindering tot 2014 voor schoolgaand personeel?

Leeftijd no-riskpolis verlaagd naar 56 jaar

Maximale betaaltermijn van 60 dagen voor mkb en zelfstandigen

‘MijnOverheid’ is niet vrijblijvend

Mogelijkheid aftrek scholingsuitgaven blijft voorlopig gehandhaafd

Biedt u uw kinderen vakantiewerk op uw bedrijf?

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2017

Einde restschuldregeling eigen woning in zicht

Percentage energie-investeringsaftrek verder omlaag

Monumentenaftrek blijft in stand tot 2019

Zeven belangrijke wijzigingen en tips vóór en pér 1 juli 2017

Afkopen pensioen gevolgen voor BOR

Leeftijdsgrens looncompensatie bij ziekte omlaag

Btw-teruggave bij aankoop vakantiewoning

ANBI? Publiceer vóór 1 juli de jaarcijfers!

Advieswijzer Wijziging minimumloon per 1 juli 2017. Wat betekent dit voor u?

Wanneer heeft u geen bijtelling op bestelauto of busje?

Nieuwe Arbowetregels per 1 juli 2017

Wettelijke vakantiedagen 2016 vervallen per 1 juli

Partner moet instemmen bij afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer

Kosten in mindering op transitievergoeding

Aftrek hypotheekrente geen keuze, maar verplichting

Einde Pensioen in eigen beheer. Kiest u voor afkoop?

Personele kosten remmen winstontwikkeling mkb, omzet groeit

Trouwplannen na 1 januari 2018?

Zonder instemming geen afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer

Belangrijke wijzigingen per 1 juli 2017 in minimumjeugdloon

De Wet DBA opnieuw opgeschort

Bezwaarschriften btw-heffing privégebruik auto van de zaak ongegrond verklaard

Digitale calculator om tegemoetkoming werknemer te berekenen

AOW niet omlaag bij samenwonen zoon of dochter

Wat als u (een deel van) een onderneming wordt geschonken?

Zet uw bedrijfsmiddel op de Energie- en Milieulijst

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017

Streep door massaal bezwaar btw privégebruik auto

Wijzigingen minimumjeugdloon per 1 juli 2017

Special Ontslagrecht 2017

Volwassenminimumloon per 1 juli vanaf 22 jaar

Krijgt u een (deel van een) onderneming geschonken?

Uw personeel werkt regelmatig thuis. Wat mag u onbelast vergoeden?

Advieswijzer Einde pensioen in eigen beheer: kiezen voor afkoop

Stapt u als ondernemer na 1 januari 2018 in het huwelijksbootje?

Advieswijzer Einde pensioen in eigen beheer: kiezen voor omzetting

Maak fiscaal slimme afspraken ontbinding leasecontract met werknemer

Kan ik een onbelaste kostenvergoeding doorbetalen bij ziekte?

Klein pensioen? Van afkoop naar samenvoeging

Stamrecht in uw bv? Mogelijk kink in de kabel bij afkoop pensioen eigen beheer

Maximale WW-uitkering weer naar drie jaar

Meer duidelijkheid betreft btw-heffing privégebruik auto van de zaak

Salaris dga: wanneer meer of minder dan het gebruikelijk loon

Voor zomerreces meer duidelijkheid over handhaving Wet DBA

Krap bij kas door betaling vakantiegeld van uw personeel?

Verschil in aftrekbaarheid zakelijk diner tussen bv en eenmanszaak of vof

Fondsvrijstelling zorgt voor onbelaste pv-activiteiten voor uw personeel

Welke bestelauto valt niet onder het autokostenforfait privégebruik?

Maak gebruik van de middelingsregeling bij wisselend jaarinkomen

Advieswijzer Auto: zakelijk of privé?

Derde WW-jaar voor rekening van werknemers

Woning omgebouwd naar praktijkruimte: 2% of 6% bij overdracht?

Advieswijzer Personeel inlenen in 2017

Geen standaardbijtelling door inrichting bestelauto

Stamrecht bemoeilijkt afkoop pensioen in eigen beheer

Wat moet en mág u als dga verdienen?

'Mijn buurman betaalt veel minder belasting voor zijn terras'

Uitjes personeelsvereniging onbelast?

Wel of geen btw bij aankoop vakantiewoning?

Stand van zaken over het UBO-register

Van oudedagsverplichting naar lijfrente

In vier etappes koerst u door de nieuwe dga-pensioenregels

Extern verzekerd pensioendeel dga terughalen? Tot 1 juli 2017

Plan gebruik vrije ruimte WKR goed!

Extra fiscaal voordeel mogelijk in 2017 voor oudere sollicitant

Wat doet u met uw pensioen in eigen beheer? Doorloop vier stappen

Mogelijke compensatie transitievergoeding vanaf 2019

Verkoop aan particulier in buitenland? Let op btw-drempel

Wanneer heeft een stagiair of starter recht op loon?

Innovatie? Denk aan de Innovatieregeling MKB

Voorkom het anoniementarief

Voorkom een fikse eindafrekening in de WKR

Per 1 april uw hypotheek vroegtijdig aflossen zonder belastingheffing

Flink voordeel voor arbeidsbeperkte werknemer

Bijtelling voor vervangende auto?

Advieswijzer Estate planning 2017

Formulier voor afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer beschikbaar

Wanneer haalt u een pand van bv naar privé?

Wetsvoorstel om werkgever te compenseren voor transitievergoeding

Wettelijk minimumloon ook voor opdrachtnemers

Stel identiteit nieuwe werknemer vast voor juiste vaak lagere loonbelasting

VanWaarde april 2017

Fiscus laat zzp'er voorlopig met rust

Innovatieregeling MKB open vanaf 11 april 2017

Opdrachtgever aansprakelijk voor loon werknemer

Per 1 april vervroegd afkopen hypotheek zonder belastingheffing

Lunch tijdens vergadering. Belast of onbelast?

E-commerce: EU presents new VAT regulations for web shops

Max 2.000 euro premiekorting per jaar voor arbeidsbeperkte

Familiebedrijven presteren beter

Pensioen in eigen beheer? Stel de Belastingdienst op de hoogte

Te lage voorlopige aanslag VPB? Actie vóór 24 maart

Te weinig btw betaald in 2016? Corrigeer vóór 1 april!

Pensioen in eigen beheer afgeschaft

2% of 6% bij overdracht kantoorpand?

Levering aan ondernemers in het buitenland en btw

Vervroegd afkopen hypotheek per 1 april?

Te weinig btw aangegeven? Corrigeer vóór 1 april!

Lunchvergadering belast of onbelast

Buitenlandse zorgkosten aftrekbaar

Meld gerealiseerde uren WBSO vóór 31 maart!

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu?

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2017

Verhuur zakelijke deelauto kan zonder bijtelling

Gewijzigde Arbowet 2017

Verhuur garagebox met of zonder btw

Scholingsvouchers: ook voor werkenden en zelfstandigen

Wel subsidie zonnepanelen bij grootverbruik

Versoepeling vervroegd afkopen hypotheek

Advieswijzer Eigen woning in 2017

De Wet DBA: wanneer loop je risico op naheffingen voor premies en belastingen?

Maak gebruik van proefplaatsing via UWV

Schenking eigen woning? De voorwaarden

Pensioen in eigen beheer afgeschaft! Wat nu? Update 2017

Valkuilen bedrijfsoverdracht familie

Wat kost het u om maaltijden te vergoeden?

Hoeveel korting kan ik mijn personeel geven?

Zonnepanelen? Extra zakelijk voordeel met investeringsaftrek

Belastingvrij schenken in 2017

Nieuwe minimumloonregels per 1 juli 2017!

Reken uiterlijk eind februari de WKR 2016 af

Mobieltje, tablet en computer in afrekening WKR?

Wanneer wordt pensioen in eigen beheer nu afgeschaft?

Vergeet btw over privégebruik auto niet

Wanneer is een auto 'gebruikt' voor bpm en btw?

Gaat uw WOZ-waarde uit van de juiste huurprijs?

Aangifte loonheffingen 2017: Wees er op tijd bij!

Advieswijzer Werkkostenregeling 2017: de hoofdpunten op een rij

Vraag huurder deze maand om gebruiksverklaring

Weinig btw afgedragen in 2016? Tip!

Wanneer ben je voor de fiscus elkaars partner?

Ontslagaanvraag via UWV nu volledig digitaal

Top 10 belangrijkste wijzigingen 2017

Advieswijzer Auto en fiscus 2017

Verplicht salaris dga naar 45.000 euro

Special Lonen 2017

Geslaagd eindejaarsseminar!

Kunnen werknemers niet werken wegens ziekte? Let op privacywetgeving

Drie maanden extra voor stopzetten pensioen in eigen beheer

Informatieplicht dga bij afkoop of omzetting pensioen

Lage lonen? De overheid betaalt vanaf 2017 mee!

Aftrek onzelfstandige werkruimte van huurwoning verdwijnt

Nieuwsberichten

Accountants Boon leggen beroepseed af

Special Eindejaarstips 2016

Klantsessie Testament en Huwelijkse voorwaarden

Einde pensioen in eigen beheer! Wat moet u doen?

Bijtelling auto van de zaak ondanks verbod privégebruik

Uw studerend kind bij u op de loonlijst

Uit dienst? Telefoon terug of afrekenen

Nieuwsberichten

Wet aanpak schijnconstructies - nettosalaris contact betalen is verboden

Veranderingen per 1 januari 2017 voor WGA eigen risico dragers

Aanzienlijke stijging minimum jeugdloon

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft

Advieswijzer verlofregelingen 2016

SRA Meet & Eat

Magazine Van Waarde

Lowland Games 2016

Uitnodiging klantsessie testament & huwelijkse voorwaarden

Golfdag Kennemer

Special Miljoenennota 2017

Klantsessies WGA

Nieuwsbrief augustus

Wet DBA: nieuwe modelovereenkomsten door de Belastingdienst gepubliceerd

WKR eindelijk in regels voor cafetariaregeling

Schenk een ton belastingvrij

Bedrijfsopvolgingsregeling wordt aangepast

Wijzigingen zakelijke auto 2017-2020

Nieuwsberichten

Advieswijzer Kantoor aan huis 2016

Uitnodiging klantsessie WGA

NJO Muziekzomer Gelderland

Nieuwsbrief: laatste nieuws van juli

Eigenrisicodrager WGA: wat verandert er?

Geld besparen met speciale regeling voor vakantiekrachten

Wet DBA: correctie met terugwerkende kracht

Mag de opdrachtgever loonheffingen en premies op de opdrachtnemer verhalen?

Nieuwsberichten

Pensioen in eigen beheer afgeschaft

Genomineerd voor de sterkste schakel

Doe nu gratis de MKB-branchescan

Clinic Dynamo Volleybal

Klantsessie Wet DBA

Sport &boon

Nieuwsbrief: Laatste nieuws april

Fiscaalvriendelijke afkoop pensioen in eigen beheer verruimd

Advieswijzer Werken als zzp'er in 2016

Twitter Facebook


sitemap